Stipendije i zaposlenje

Prirodno-matematički fakultet konstantno uspostavlja saradnju sa različitim kompanijama i preduzećima koje su potencijalni poslodavci naših svršenih studenata, a često su u mogućnosti da i onima koji su još na studijama ponude neki vid prakse, stipendiranja i sl.

Radi se pre svega o firmama koje sedište imaju u našoj zemlji, ali i o stranim kompanijama. Saradnju smo započeli na obostranu korist i želju, a ovakve inicijative ćemo podsticati i jačati tokom nadolazećih godina.

U ovoj bazi se nalaze podaci o aktuelnim saradnjama i programima.

Naziv kompanije: The Logos Vision doo
Opis kompanije:

Firma koja se bavi razvojem video igara je u konstantnoj potrebi za talentovanim prgramerima koji bi se usavršavali u sledecim oblastima:

  • Veštacka inteligencija
  • Kompjuterska grafika
  • Strukture podatka i algoritmi
  • C++
  • DirectX

Nudi se stalno zaposlenje, kao i moguće stipendije i plaćeni informatički projekti. Informatički projekat mora biti iz Veštačke inteligencije ili Kompjuterske grafike i takođe mora biti tema koja se može primeniti na sistem firme. Stipendija se ostvaruje na osnovu Informatičkog i drugih projekata koji se mogu direktno primeniti na softverski sistem firme.

Više informacija na: dejan.seguljev@gmail.com

Uslovi stipendiranja/zaposlenja:
Sajt kompanije: http://www.the-logos-vision.ls.rs/