Stipendije i zaposlenje

Prirodno-matematički fakultet konstantno uspostavlja saradnju sa različitim kompanijama i preduzećima koje su potencijalni poslodavci naših svršenih studenata, a često su u mogućnosti da i onima koji su još na studijama ponude neki vid prakse, stipendiranja i sl.

Radi se pre svega o firmama koje sedište imaju u našoj zemlji, ali i o stranim kompanijama. Saradnju smo započeli na obostranu korist i želju, a ovakve inicijative ćemo podsticati i jačati tokom nadolazećih godina.

U ovoj bazi se nalaze podaci o aktuelnim saradnjama i programima.

Naziv kompanije: EPFL
Opis kompanije:

E3 Program EPFL Excellence in Engineering u Švajcarskoj omogućuje intenzivnu praksu studentima koji žele istraživačku karijeru u oblasti inžinjerstva, nauke i tehnologije.

Program je namenjen studentima osnovnih i masterskih studija.

Trajanje prakse je 2-3 meseca (mada su usmeno rekli da su sredili da može da traje 3-6 meseci). Laboratorije u kojima studenti rade im obezbeđuju određenu finansijsku nadoknadu.

Oblasti: biologija, neurotehnologija, bioinžinjering, hemija, matematika, fizika, mikroinžinjering, mehanički inžinjering, nauka i inžinjering materijala, kompjuterske nauke, elektroinžinjerstvo.

Rok za prijavu: 1. februar 2019.


Uslovi stipendiranja/zaposlenja: PDF dokument E3-FLYER-WEB-ISSUU.pdf
Sajt kompanije: eee.epfl.ch