Stipendije i zaposlenje

Prirodno-matematički fakultet konstantno uspostavlja saradnju sa različitim kompanijama i preduzećima koje su potencijalni poslodavci naših svršenih studenata, a često su u mogućnosti da i onima koji su još na studijama ponude neki vid prakse, stipendiranja i sl.

Radi se pre svega o firmama koje sedište imaju u našoj zemlji, ali i o stranim kompanijama. Saradnju smo započeli na obostranu korist i želju, a ovakve inicijative ćemo podsticati i jačati tokom nadolazećih godina.

U ovoj bazi se nalaze podaci o aktuelnim saradnjama i programima.


        
 
Naziv kompanije:
Opis kompanije:
Uslovi stipendiranja/zaposlenja:
Sajt kompanije:
Author first name:
Author surname:

Naziv kompanije: EPFL
Opis kompanije:

E3 Program EPFL Excellence in Engineering u Švajcarskoj omogućuje intenzivnu praksu studentima koji žele istraživačku karijeru u oblasti inžinjerstva, nauke i tehnologije.

Program je namenjen studentima osnovnih i masterskih studija.

Trajanje prakse je 2-3 meseca (mada su usmeno rekli da su sredili da može da traje 3-6 meseci). Laboratorije u kojima studenti rade im obezbeđuju određenu finansijsku nadoknadu.

Oblasti: biologija, neurotehnologija, bioinžinjering, hemija, matematika, fizika, mikroinžinjering, mehanički inžinjering, nauka i inžinjering materijala, kompjuterske nauke, elektroinžinjerstvo.

Rok za prijavu: 1. februar 2019.


Uslovi stipendiranja/zaposlenja: PDF документ E3-FLYER-WEB-ISSUU.pdf
Sajt kompanije: eee.epfl.ch

Naziv kompanije: Alas Doo
Opis kompanije:

Alas Doo is a software development outsourcing company based in Novi Sad and Zrenjanin, Serbia. It was established in 1993 by a group of software enthusiasts. Currently we mostly work with clients from USA, EU and Scandinavia.
We span across many technologies: Front End, Java, C#, Selenium, QA. 

We are searching for a .Net C# Software Developer as a full time employee located in Novi Sad, Serbia.

You will be part of a remote team of developers who will work directly with our Danish client and will be helping in the development of a special content management system for easy website creation.

If you have experience in Frontend, .NET this position is right for you. You will be able to gain experience how to work in an international team with highly skilled people. 

We will consider candidates with and without previous experience the important thing is that they are willing to learn.

More details here http://www.alasdoo.com/jobsdotnet

Uslovi stipendiranja/zaposlenja:
Sajt kompanije: http://www.alasdoo.com/

Naziv kompanije: The Logos Vision doo
Opis kompanije:

Firma koja se bavi razvojem video igara je u konstantnoj potrebi za talentovanim prgramerima koji bi se usavršavali u sledecim oblastima:

 • Veštacka inteligencija
 • Kompjuterska grafika
 • Strukture podatka i algoritmi
 • C++
 • DirectX

Nudi se stalno zaposlenje, kao i moguće stipendije i plaćeni informatički projekti. Informatički projekat mora biti iz Veštačke inteligencije ili Kompjuterske grafike i takođe mora biti tema koja se može primeniti na sistem firme. Stipendija se ostvaruje na osnovu Informatičkog i drugih projekata koji se mogu direktno primeniti na softverski sistem firme.

Više informacija na: dejan.seguljev@gmail.com

Uslovi stipendiranja/zaposlenja:
Sajt kompanije: http://www.the-logos-vision.ls.rs/

Naziv kompanije: Crédit Agricole banka
Opis kompanije:
Crédit Agricole Srbija je 100% u vlasništvu Crédit Agricole grupe, vodeće svetske finansijske grupacije koja posluje u preko 70 zemalja u čitavom svetu. Banka posluje kroz razgranatu mrežu od 80 filijala, u svim većim gradovima Srbije, sa namerom da svoju mrežu i dalje proširuje i unapređuje.
 
Sertifikat kvaliteta ISO 9001 u oblasti bankarskih usluga, korišćenje najsavremenijih bankarskih informacionih tehnologija, principalno članstvo u MasterCard International i VISA International, kao i u nacionalnoj DinaCard asocijaciji samo su neke od obeležja Crédit Agricole Srbija.
 
Crédit Agricole stremi tome da radno okruženje maksimalno prilagodi zaposlenima koji su spremni da se angažuju u ostvarivanju poslovnih rezultata. Poslovno okruženje definisalo je profil ljudi koji se u njemu najuspešnije ostvaruju – to su ambiciozni, motivisani, dinamični ljudi koji odlično funkcionišu u timu i koji su spremni na stalno usavršavanje.
Ovakvi ljudi se stvaraju prvenstveno kroz razvoj relevantnih kompetenci, a Crédit Agricole Srbija je idealno okruženje za razvijanje upravo tih kvaliteta.
 
Ukoliko ste zainteresovani da svoju karijeru razvijate u takvom okruženju i ako ste student završne godine osnovnih studija ili student na master studijama Departmana za Matematiku i informatiku Prirodno matematičkog fakulteta svoju biografiju možete poslati na e-mail adresu: posao@creditagricole.rs.
Uslovi stipendiranja/zaposlenja:
Sajt kompanije: www.creditagricole.rs

Naziv kompanije: Schneider Electric DMS NS
Opis kompanije:

Kompanija Schneider Electric DMS NS omogućava studentima Prirodno-matematičkog fakulteta određenih studijskih programa (Informatika - Računarske nauke, Informacione tehnologije - Informacioni sistemi, Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo) realizaciju sledećih programa:

 1. Informatički projekat (Izrada projekta traje 5 nedelja/4h dnevnog angažovanja. Grupovođi kompanije Schneider Electric DMS NS-a se ostavlja prostor da se dogovori sa studentom i oko nekog dodatnog angažovanja od kuće, po potrebi. Mentor: profesor Miloš Racković).
 2. Seminarski rad C (Izrada seminarskog rada C traje 3 nedelje/4h dnevnog angažovanja. Mentor: profesor Racković ili drugi profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Seminarski rad treba da bude napisan na minimum 15 strana).
 3. Seminarski rad D (Izrada seminarskog rada D traje 3 nedelje/4h dnevnog angažovanja. Mentor: profesor Racković ili drugi profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Seminarski rad treba da bude napisan na minimum 15 strana).

Student može biti predložen da postane stipendista kompanije Schneider Electric DMS NS nakon urađenog informatičkog projekta, ukoliko grupovođa bude zadovoljan studentovim radom i ukoliko student ispunjava određene uslove za dobijanje stipendije.

Postupak realizacije studentskih programa:

 1. Zainteresovani studenti sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji žele da rade Informatički projekat i/ili seminarski rad C/D u okviru kompanije Schneider Electric DMS NS, potrebno je da pošalju svoje podatke na mail studenti@schneider-electric-dms.com koristeći se Template-om koji se nalazi na sajtu kompanije:  http://www.telventdms.com/index.php/career.
 2. Na osnovu raspoloživih podataka, studenti se raspoređuju u odgovarajuće timove. Studentska služba Schneider Electric DMS NS-a počinje sa realizacijom tj. dogovara tačan datum početka projekta/seminarskog rada sa studentom. Datum se dogovara tako da odgovara i studentu i grupovođi. Intervju sa studentom obavljaju zaposleni u studentskoj službi Schneider Electric DMS NS-a i/ili sam grupovođa (studentska služba će konsultovati grupovođu o detaljima termina i načinu realizacije intervjua). Student može početi sa izradom odgovarajućeg studentskog programa svakog ponedeljka u mesecu.
 3. Teme definiše grupovođa u dogovoru sa studentom. Predlog je da se uvek definišu dve teme kako bi student mogao da obavesti svog mentora na fakultetu. Grupovođa i student treba da definišu predlog koji će sadržati naziv kao i tekst projektnog zadatka/seminarskog rada koji će dovoljno precizno opisati šta se radi u tom projektu/seminarskom radu (to bi trebalo da budu dva  Word-ova dokumenta, za svaku temu po jedan – “Plan izrade projekta“/”Plan izrade - Seminarski rad C/D”, koji će sadržati taj predlog na npr. pola strane). Sa tim dokumentom student se dogovara sa mentorom Prirodno-matematičkog fakulteta i definiše se konačna tema (bira se jedna od 2 ponuđene). Posle toga student počinje sa izradom projekta/seminarskog rada u Schneider Electric DMS NS-u. Student treba da donese nazad grupovođi Schneider Electric DMS NS-a, dokument i temu koja je odobrena od strane studentovog mentora sa Prirodno-matematičkog fakulteta (potpisan dokument).
 4. Student treba da potpiše Izjavu da ni na koji način neće zloupotrebiti ili neovlašćeno ustupiti/koristiti materijalna dobra, softver ili bilo šta što predstavlja intelektualnu svojinu Schneider Electric DMS NS-a. Izjava se potpisuje u Studentskoj službi Schneider Electric DMS NS-a  i čuva se u njihovoj arhivi.
 5. U poslednjoj nedelji angažovanja student je u obavezi da napiše “Izveštaj izrade projekta”/”Izveštaj - Seminarski rad C/D”, koji će prikazati svom grupovođi u Schneider Electric DMS NS-u. Stavke izveštaja će biti dogovorene sa grupovođom (to npr. može biti vrlo kratak ili dovoljno opširan dokument u zavisnosti od posla i teme, kao i zadataka datih od grupovođe). Ukoliko se grupovođa slaže sa onim što je student napisao, grupovođa Izveštaj prosleđuje na potpis. Kada je Izveštaj izrade projekta potpisan, Studentska služba Schneider Electric DMS NS-a obaveštava studenta na koji način može da ga preuzme.
 6. Takođe, u poslednjoj nedelji angažovanja student treba da napravi pisani dokument u formi koja je dogovorena između mentora sa Prirodno-matematičkog fakulteta i studenta. Pravljenje pisanog dokumenta je isključiva obaveza studenta. Pri tom je vrlo važno da se naglasi da student, u svom dokumentu koji nosi na Prirodno-matematički fakultet, ne ugrožava intelektualnu svojinu Schneider Electric DMS NS-a. Student je dužan da finalnu verziju dokumenta dostavi grupovođi na pregled i pošto ga grupovođa odobri, taj dokument može biti prosleđen na Prirodno-matematički fakultet.
 7. Studenti su dužni da urade dogovorenu aktivnost do zadatog i dogovorenog roka. Ukoliko student iz bilo kog razloga ne uradi dogovoreno u datom roku, dužan je da u najkraćem roku obavesti grupovođu tima i studentsku službu Schneider Electric DMS NS-a o razlozima prekida (mail-om kako bi ostao trag o tome). Ako student ne uradi dogovorenu aktivnosti i ne javi se u predviđenom roku, smatraće se da je student odustao od realizacije projekta/seminarskog rada. Grupovođa potvrđuje status rada na projektu/seminarskom radu i o tome obaveštava studentsku službu Schneider Electric DMS NS-a i tada se i zvanično smatra da student nije uspešno završio rad na projektu/seminarskom radu i da je odustao od istog.

Preporuka odabira predmeta za studente koji školske 2013/2014 upisuju master studije

Uslovi stipendiranja/zaposlenja: PDF документ Uslovi stipendiranja za studente PMF-a.pdf
Sajt kompanije: www.telventdms.com