FAQ

Odabir i upis kurseva

Odabir i upis kurseva

napisao/la Živana Komlenov Mudrinski -
Broj odgovora: 0

Studenti PMF-a se na ovoj platformi samostalno upisuju na kurseve koje treba/žele da pohađaju. Reč o upisu samo na nivou ovog sistema tj. samo za potrebe praćenja sadržaja tih kurseva i ispunjavanja predispitnih obaveza na način na koji su predvideli predmetni nastavnici/saradnici. Formalan odabir i upis predmeta u sistemu studentske službe nije vezan direktno za aktivnosti na ovoj platformi i kao takav je obavezujući. Dakle pristup kursevima na ovom sistemu se tiče isključivo praćenja nastave na predmetima koje studenti obavezno slušaju ili su ih formalno već prethodno odabrali.

Da bi se neki kurs našao na spisku korisnikovih kurseva za koje postoje prečice na početnoj stranici koja se dobija nakon logovanja, potrebno mu je pristupiti po prvi put i upisati se na njega. Na početnoj stranici treba odabrati opciju za pregled svih kurseva, pregledati listu predmeta po departmanima ili pretražiti katalog kurseva.Većini kurseva se pristupa bez ikakvih dodatnih pristupnih parametara, dok neki ipak traže lozinku tj. ključ koji se unosi samo jednom, pri prvom pristupu kursu. Taj ključ će studentima distribuirati predmetni nastavnik/saradnik (npr. na prvim predavanjima).