FAQ

Podešavanje e-mail adrese

Podešavanje e-mail adrese

napisao/la Živana Komlenov Mudrinski -
Broj odgovora: 0

Sva obaveštenja koja se šalju elektronskom poštom sa ovog servera nastavnicima i saradnicima idu na njihove službene adrese a studentima na adrese koje se čuvaju u bazi studentske službe (koje su uneli u studentski servis pri registraciji ili zatražili da im se otvore na fakultetskom mail serveru).

Studentima kojima je otvorena fakultetska e-mail adresa sva pošta koja se šalje stiže na nju jer je to podrazumevana adresa njihovog dosijea. Ako ipak žele da ova platforma obaveštenja šalje na neku drugu adresu mogu je uneti u opštim podešavanjima svog naloga: 

Studenti koji nisu uneli nijednu adresu u studentski servis niti su otvorili fakultetski mail nalog ne mogu primati elektronskom poštom obaveštenja sa ovog sajta ukoliko u na gornjoj slici prikazano polje ne unesu adresu koju koriste ili pak to ne učine u studentskom servisu.