Skip site news

Site news

Picture of Živana Komlenov
Redirekcija mailova sa fakultetske na neku drugu adresu
by Živana Komlenov - Saturday, 18 October 2014, 12:10 AM
 

Studentima kojima je otvorena fakultetska e-mail adresa sva pošta koja se šalje sa ovog servera stiže na nju. To ne možemo da promenimo jer je ceo sistem relativno složen (baza studenata iz studentske službe, sinhornizacija iste sa LDAP bazom koju koristi Moodle, same opcije Moodlea itd.). 

Ali ono što može da se napravi je filter na fakultetskom webmailu koji će preusmeravati sve mailove koji pristignu od pošiljaoca moodle@pmf.uns.ac.rs na neku drugu adresu.

 
Picture of Živana Komlenov
Uređivanje korisničkih profila
by Živana Komlenov - Friday, 17 October 2014, 1:11 AM
 

Molimo sve nove korisnike sistema da urede svoje profile (klik na ime korisnika u gornjem desnom uglu ekrana, a potom odabir opcije Edit profile u stavci My profile settings bloka Administration u donjem levom uglu ekrana).

Osnovni podaci koji se čuvaju u centralnoj bazi fakulteta (koju koristi ...

Read the rest of this topic
(185 words)
 
Picture of Živana Komlenov
Pristupni parametri
by Živana Komlenov - Friday, 17 October 2014, 1:07 AM
 

Pristup sadržajima u okviru ovog sajta dozvoljen je isključivo nastavnicima, saradnicima i studentima Prirodno-matematičkog fakulteta.

Studenti pristupaju sajtu sa istim parametrima sa kojima se prijavljuju na portal studentske službe na kom vrše prijavu ispitaPutem tog servisa moguća je registracija novih korisnika i povraćaj zaboravljene lozinke.

Nastavnici i saradnici koriste svoje PMF naloge koje upotrebljavaju za pristup svim fakultetskim servisima (e-mail, eduroam i sl.).